مرکز پشتیبانی بیت دیفندر

نحوه‌ نصب بیت دیفندر موبایل سکیوریتی برای اندروید

بیت دیفندر موبایل سکیوریتی روی هر دستگاهی که اندروید به بالا اجرا کند کار خواهد کرد. به منظور نصب این اپلیکیشن یکی از متودهایی که در ذیل شرح شده است انتخاب می‌کنید.

از گوگل‌پلی‌استور

1. اپ گوگل‌پلی‌استور را باز کنید.

2. Bitdefender Mobile Security & Antivirus را جستجو کنید.

3. اپ را انتخاب نمایید.

نحوه‌ نصب بیت دیفندر موبایل سکیوریتی برای اندروید

4. دکمه INSTALL را بزنید.

نحوه‌ نصب بیت دیفندر موبایل سکیوریتی برای اندروید

5. بعد از اینکه پروسه نصب تکمیل شد، اپ را باز نموده تیک کادر I agree with the Subscription agreement را بزنید. حالا روی CONTINUE کلیک کنید.

نحوه‌ نصب بیت دیفندر موبایل سکیوریتی برای اندروید

6. سپس نام کاربری و پسورد خود را تایپ کرده و SIGN IN را بزنید.

نحوه‌ نصب بیت دیفندر موبایل سکیوریتی برای اندروید

7. روی گزینه GET STARTED کلیک کنید.

نحوه‌ نصب بیت دیفندر موبایل سکیوریتی برای اندروید

8. شما می‌توانید اکنون قابلیت Web Protection را فعالسازی کنید. گزینه ACTIVATE را زده برای بیت دیفندر موبایل سکیوریتی مجوز Accessibility را بدهید.

نحوه‌ نصب بیت دیفندر موبایل سکیوریتی برای اندروید

توجه: اگر می‌خواهید مجوز Accessibility را بعداً بدهید NOT NOW را بزنید.

9. سپس این امکان برایتان فراهم می‌شود که با کلیک روی SCAN NOW، دستگاه خود را اسکنِ کامل کنید. در غیر این صورت می‌توانید SKIP را زده و اسکن را به زمانی دیگر موکول کنید.

نحوه‌ نصب بیت دیفندر موبایل سکیوریتی برای اندروید

نحوه‌ نصب بیت دیفندر موبایل سکیوریتی برای اندروید

نحوه‌ نصب بیت دیفندر موبایل سکیوریتی برای اندروید

توجه: برای اسکن کردن کل ذخیره، Bitdefender Mobile Security شما را به دو مجوز جداگانه ملزم خواهد کرد: برقراری و مدیریت تماس‌های گوشی و دسترسی به عکس‌ها، رسانه‌ها و فایل‌های روی دستگاه شما.

از Bitdefender Central

1. روی دستگاه موبایل خود، به اکانت Bitdefender Central وارد شوید.

2. آیکون سه خط افقی را –گوشه بالا سمت چپ نمایشگر- زده و My Devices را انتخاب کنید.

3. در پنجره My Devices، روی Install Bitdefender products on your devices+ کلیک کنید.

نحوه‌ نصب بیت دیفندر موبایل سکیوریتی برای اندروید

4. Security را انتخاب کرده و بعد This device را بزنید.

5. اکنون باید به اپ گوگل‌پلی‌استور هدایت شوید.

توجه: اگر اپ گوگل‌پلی‌استور به طور خودکار شروع نشد، آن را از فهرست اپ‌های پیشنهادشده انتخاب کنید.

6. روی گزینه INSTALL بزنید.

نحوه‌ نصب بیت دیفندر موبایل سکیوریتی برای اندروید

7. بعد از تکمیل مرحله نصب، اپ را باز کرده، تیک کادر کنار I agree with the Subscription agreement را زده و روی CONTINUE کلیک کنید.

نحوه‌ نصب بیت دیفندر موبایل سکیوریتی برای اندروید

8. سپس، اگر به طور خودکار به اکانت Central خود لاگین نشدید، نام کاربری و پسورد خود را تایپ کرده و روی SIGN IN ضربه بزنید.

نحوه‌ نصب بیت دیفندر موبایل سکیوریتی برای اندروید

9. روی GET STARTED کلیک کنید.

نحوه‌ نصب بیت دیفندر موبایل سکیوریتی برای اندروید

10. شما می‌توانید اکنون قابلیت Web Protection خود را فعالسازی کنید. روی ACTIVATE زده و به بیت دیفندر اینترنت سکیوریتی مجوز Accessibility بدهید.

نحوه‌ نصب بیت دیفندر موبایل سکیوریتی برای اندروید

توجه: چنانچه می‌خواهید مجوز Accessibility را بعداً بدهید، روی گزینه NOT NOW کلیک کنید.

11. سپس، با کلیک روی SCAN NOW امکان اجرای اسکن کامل دستگاهتان فراهم خواهد شد. در غیر این صورت می‌توانید SKIP را بزنید و این اسکن را به زمان دیگری موکول کنید.

نحوه‌ نصب بیت دیفندر موبایل سکیوریتی برای اندروید

نحوه‌ نصب بیت دیفندر موبایل سکیوریتی برای اندروید

نحوه‌ نصب بیت دیفندر موبایل سکیوریتی برای اندروید

توجه: برای اسکن کردن کل ذخیره، Bitdefender Mobile Security شما را به دو مجوز جداگانه ملزم خواهد کرد: برقراری و مدیریت تماس‌های گوشی و دسترسی به عکس‌ها، رسانه‌ها و فایل‌های روی دستگاه شما.