تمدید لایسنس بیت دیفندر

برای تمدید لایسنس کافیست مراحل زیر را طی کنید

Step1: Renew or Upgrade your Bitdefender License
Step2: Bitdefender Product Configuration
Step3: Renew License
1. اعتبار سنجی لایسنس
2. انتخاب محصول
3. تمدید

کلید لایسنس خود را وارد نمایید