• بیت دیفندر در ایران
  • بیت دیفندر در ایران
  • بیت دیفندر در ایران
  • -->
Idea
راهکارهای خانگی بیت دیفندر
Research
راهکارهای امنیتی بیت دیفندر
Solution
اخذ نمایندگی از بیت دیفندر

آخرین مقالات

7 عادت امن و بسیار مفید تیم DevOps

     پس از چندین سال بررسی موضوعات و مباحث کنفرانس RSA، سیستم DevOps در این هفته در مرکز توجه قرار گرفت. در طی این مبحث مشخص شد که DevOps پیامدهای امنیتی مناسبی در فضای ابر مجازی در ارائه خدمات فناوری اطلاعات به همراه داشته است.

ادامه مطلب